قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۹/۱۴ ساعت 11:56

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۹/۱۴ ساعت 11:56:54 برابر با 255,085 دویست و پنجاه و پنج هزار وهشتاد و پنج ریال قیمت یورو 309,010 سیصد و نه هزار وده ریال قیمت پوند 354,595 سیصد و پنجاه و چهار هزار و پانصد و نود و پنج ریال