قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۹/۱۳ ساعت 11:56

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۹/۱۳ ساعت 11:56:17 برابر با 254,710 دویست و پنجاه و چهار هزار و هفتصد و ده ریال قیمت یورو 309,010 سیصد و نه هزار وده ریال قیمت پوند 349,560 سیصد و چهل و نه هزار و پانصد و شصت ریال