قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۹/۱۲ ساعت 12:04

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۹/۱۲ ساعت 12:04:12 برابر با 256,210 دویست و پنجاه و شش هزار و دویست و ده ریال قیمت یورو 309,510 سیصد و نه هزار و پانصد و ده ریال قیمت پوند 351,480 سیصد و پنجاه و یک هزار و چهار صد و هشتاد ریال