قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۸/۹ ساعت 11:57

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۸/۹ ساعت 11:57:42 برابر با 277,983 دویست و هفتاد و هفت هزار و نه صد و هشتاد و سه ریال قیمت یورو 326,943 سیصد و بیست و شش هزار و نه صد و چهل و سه ریال قیمت پوند 375,573 سیصد و هفتاد و پنج هزار و پانصد و هفتاد و سه ریال