قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۸/۷ ساعت 11:57

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۸/۷ ساعت 11:57:24 برابر با 282,290 دویست و هشتاد و دو  هزار و دویست و نود ریال قیمت یورو 333,970 سیصد و سی و سه هزار و نه صد و هفتاد ریال قیمت پوند 380,180 سیصد و هشتاد هزار و صد و هشتاد ریال