قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۸/۶ ساعت 11:55

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۸/۶ ساعت 11:55:54 برابر با 283,830 دویست و هشتاد و سه هزار و هشت صد و سی ریال قیمت یورو 335,500 سیصد و سی و پنج هزار و پانصد ریال قیمت پوند 383,190 سیصد و هشتاد و سه هزار و صد و نود ریال