قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۸/۲۵ ساعت 11:57

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۸/۲۵ ساعت 11:57:55 برابر با 265,850 دویست و شصت و پنج هزار و هشت صد و پنجاه ریال قیمت یورو 314,520 سیصد و چهارده هزار و پانصد و بیست ریال قیمت پوند 359,080 سیصد و پنجاه و نه هزار وهشتاد ریال