قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۸/۲۳ ساعت 12:08

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۸/۲۳ ساعت 12:08:13 برابر با 268,538 دویست و شصت و هشت هزار و پانصد و سی و هشت ریال قیمت یورو 317,720 سیصد و هفده هزار و هفتصد و بیست ریال قیمت پوند 361,718 سیصد و شصت و یک هزار و هفتصد و هجده ریال