قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۸/۲۲ ساعت 12:21

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۸/۲۲ ساعت 12:21:59 برابر با 269,030 دویست و شصت و نه هزار وسی ریال قیمت یورو 318,220 سیصد و هجده هزار و دویست و بیست ریال قیمت پوند 363,260 سیصد و شصت و سه هزار و دویست و شصت ریال