قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۸/۱ ساعت 11:57

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۸/۱ ساعت 11:57:39 برابر با 292,840 دویست و نود و دو  هزار و هشت صد و چهل ریال قیمت یورو 346,490 سیصد و چهل و شش هزار و چهار صد و نود ریال قیمت پوند 401,880 چهار صد و یک هزار و هشت صد و هشتاد ریال