قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۸/۱۸ ساعت 11:57

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۸/۱۸ ساعت 11:57:55 برابر با 228,880 دویست و بیست و هشت هزار و هشت صد و هشتاد ریال قیمت یورو 270,020 دویست و هفتاد هزار وبیست ریال قیمت پوند 333,670 سیصد و سی و سه هزار و ششصد و هفتاد ریال