قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۸/۱۶ ساعت 12:02

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۸/۱۶ ساعت 12:02:50 برابر با 264,463 دویست و شصت و چهار هزار و چهار صد و شصت و سه ریال قیمت یورو 309,903 سیصد و نه هزار و نه صد و سه ریال قیمت پوند 368,613 سیصد و شصت و هشت هزار و ششصد و سیزده ریال