قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۸/۱۰ ساعت 12:04

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۸/۱۰ ساعت 12:04:26 برابر با 274,230 دویست و هفتاد و چهار هزار و دویست و سی ریال قیمت یورو 320,500 سیصد و بیست هزار و پانصد ریال قیمت پوند 368,010 سیصد و شصت و هشت هزار وده ریال