قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۷/۹ ساعت 20:04

قیمت لحظه ای دلار امروز ۱۳۹۹/۷/۹ ساعت 20:04:00 برابر با 288,154 دویست و هشتاد و هشت هزار و صد و پنجاه و چهار ریال قیمت یورو 338,114 سیصد و سی و هشت هزار و صد و چهارده  قیمت پوند 385,694 سیصد و هشتاد و پنج هزار و ششصد و نود و چهار