قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۷/۲۸ ساعت 11:59

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۷/۲۸ ساعت 11:59:02 برابر با 318,560 سیصد و هجده هزار و پانصد و شصت ریال قیمت یورو 372,910 سیصد و هفتاد و دو  هزار و نه صد و ده ریال قیمت پوند 424,780 چهار صد و بیست و چهار هزار و هفتصد و هشتاد ریال