قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۷/۲۷ ساعت 11:59

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۷/۲۷ ساعت 11:59:49 برابر با 320,000 سیصد و بیست هزار ریال قیمت یورو 375,500 سیصد و هفتاد و پنج هزار و پانصد ریال قیمت پوند 417,270 چهار صد و هفده هزار و دویست و هفتاد ریال