قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۷/۲۵ ساعت 12:03

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۷/۲۵ ساعت 12:03:29 برابر با 317,329 سیصد و هفده هزار و سیصد و بیست و نه ریال قیمت یورو 372,739 سیصد و هفتاد و دو  هزار و هفتصد و سی و نه ریال قیمت پوند 416,189 چهار صد و شانزده هزار و صد و هشتاد و نه ریال