قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۷/۲۴ ساعت 12:04

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۷/۲۴ ساعت 12:04:52 برابر با 317,060 سیصد و هفده هزار وشصت ریال قیمت یورو 372,520 سیصد و هفتاد و دو  هزار و پانصد و بیست ریال قیمت پوند 413,170 چهار صد و سیزده هزار و صد و هفتاد ریال