قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۷/۲۳ ساعت 12:24

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۷/۲۳ ساعت 12:24:13 برابر با 315,060 سیصد و پانزده هزار وشصت ریال قیمت یورو 369,920 سیصد و شصت و نه هزار و نه صد و بیست ریال قیمت پوند 408,240 چهار صد و هشت هزار و دویست و چهل ریال