قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۷/۲۲ ساعت 12:00

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۷/۲۲ ساعت 12:00:39 برابر با 311,980 سیصد و یازده هزار و نه صد و هشتاد ریال قیمت یورو 369,000 سیصد و شصت و نه هزار ریال قیمت پوند 410,250 چهار صد و ده هزار و دویست و پنجاه ریال