قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۷/۲۱ ساعت 12:13

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۷/۲۱ ساعت 12:13:40 برابر با 301,970 سیصد و یک هزار و نه صد و هفتاد ریال قیمت یورو 356,940 سیصد و پنجاه و شش هزار و نه صد و چهل ریال قیمت پوند 409,600 چهار صد و نه هزار و ششصد ریال