قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۷/۲۰ ساعت 11:56

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۷/۲۰ ساعت 11:56:09 برابر با 310,450 سیصد و ده هزار و چهار صد و پنجاه ریال قیمت یورو 366,940 سیصد و شصت و شش هزار و نه صد و چهل ریال قیمت پوند 405,960 چهار صد و پنج هزار و نه صد و شصت ریال