قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۷/۱۹ ساعت 11:59

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۷/۱۹ ساعت 11:59:32 برابر با 298,030 دویست و نود و هشت هزار وسی ریال قیمت یورو 349,500 سیصد و چهل و نه هزار و پانصد ریال قیمت پوند 397,160 سیصد و نود و هفت هزار و صد و شصت ریال