قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۷/۱۶ ساعت 12:02

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۷/۱۶ ساعت 12:02:31 برابر با 292,268 دویست و نود و دو  هزار و دویست و شصت و هشت ریال قیمت یورو 341,970 سیصد و چهل و یک هزار و نه صد و هفتاد ریال قیمت پوند 381,950 سیصد و هشتاد و یک هزار و نه صد و پنجاه ریال