قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۷/۱۵ ساعت 11:55

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۷/۱۵ ساعت 11:55:59 برابر با 285,000 دویست و هشتاد و پنج هزار ریال قیمت یورو 331,520 سیصد و سی و یک هزار و پانصد و بیست ریال قیمت پوند 387,010 سیصد و هشتاد و هفت هزار وده ریال