قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۱۲/۹ ساعت 12:06

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۱۲/۹ ساعت 12:06:09 برابر با 251,950 دویست و پنجاه و یک هزار و نه صد و پنجاه ریال قیمت یورو 305,190 سیصد و پنج هزار و صد و نود ریال قیمت پوند 360,280 سیصد و شصت هزار و دویست و هشتاد ریال