قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۱۲/۷ ساعت 11:55

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۱۲/۷ ساعت 11:55:12 برابر با 248,210 دویست و چهل و هشت هزار و دویست و ده ریال قیمت یورو 303,980 سیصد و سه هزار و نه صد و هشتاد ریال قیمت پوند 361,410 سیصد و شصت و یک هزار و چهار صد و ده ریال