قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۱۲/۶ ساعت 11:56

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۱۲/۶ ساعت 11:56:00 برابر با 248,000 دویست و چهل و هشت هزار ریال قیمت یورو 298,610 دویست و نود و هشت هزار و ششصد و ده ریال قیمت پوند 360,140 سیصد و شصت هزار و صد و چهل ریال