قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۱۲/۵ ساعت 12:48

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۱۲/۵ ساعت 12:48:45 برابر با 243,770 دویست و چهل و سه هزار و هفتصد و هفتاد ریال قیمت یورو 293,650 دویست و نود و سه هزار و ششصد و پنجاه ریال قیمت پوند 351,040 سیصد و پنجاه و یک هزار وچهل ریال