قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۱۲/۲ ساعت 12:16

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۱۲/۲ ساعت 12:16:36 برابر با 252,220 دویست و پنجاه و دو  هزار و دویست و بیست ریال قیمت یورو 301,500 سیصد و یک هزار و پانصد ریال قیمت پوند 360,430 سیصد و شصت هزار و چهار صد و سی ریال