قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۱۲/۱ ساعت 11:58

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۱۲/۱ ساعت 11:58:43 برابر با 252,113 دویست و پنجاه و دو  هزار و صد و سیزده ریال قیمت یورو 303,383 سیصد و سه هزار و سیصد و هشتاد و سه ریال قیمت پوند 365,823 سیصد و شصت و پنج هزار و هشت صد و بیست و سه ریال