قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ ساعت 12:34

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ ساعت 12:34:34 برابر با 248,710 دویست و چهل و هشت هزار و هفتصد و ده ریال قیمت یورو 301,070 سیصد و یک هزار وهفتاد ریال قیمت پوند 355,460 سیصد و پنجاه و پنج هزار و چهار صد و شصت ریال