قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۱۱/۷ ساعت 11:58

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۱۱/۷ ساعت 11:58:57 برابر با 229,680 دویست و بیست و نه هزار و ششصد و هشتاد ریال قیمت یورو 279,010 دویست و هفتاد و نه هزار وده ریال قیمت پوند 320,250 سیصد و بیست هزار و دویست و پنجاه ریال