قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۱۱/۶ ساعت 12:06

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۱۱/۶ ساعت 12:06:33 برابر با 228,250 دویست و بیست و هشت هزار و دویست و پنجاه ریال قیمت یورو 277,960 دویست و هفتاد و هفت هزار و نه صد و شصت ریال قیمت پوند 325,190 سیصد و بیست و پنج هزار و صد و نود ریال