قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۱۱/۵ ساعت 12:03

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۱۱/۵ ساعت 12:03:15 برابر با 224,645 دویست و بیست و چهار هزار و ششصد و چهل و پنج ریال قیمت یورو 273,010 دویست و هفتاد و سه هزار وده ریال قیمت پوند 320,940 سیصد و بیست هزار و نه صد و چهل ریال