قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۱۱/۴ ساعت 12:18

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۱۱/۴ ساعت 12:18:39 برابر با 224,280 دویست و بیست و چهار هزار و دویست و هشتاد ریال قیمت یورو 273,510 دویست و هفتاد و سه هزار و پانصد و ده ریال قیمت پوند 313,760 سیصد و سیزده هزار و هفتصد و شصت ریال