قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۱۱/۳ ساعت 11:57

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۱۱/۳ ساعت 11:57:29 برابر با 227,045 دویست و بیست و هفت هزار وچهل و پنج ریال قیمت یورو 274,010 دویست و هفتاد و چهار هزار وده ریال قیمت پوند 316,245 سیصد و شانزده هزار و دویست و چهل و پنج ریال