قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۱۱/۲ ساعت 12:03

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۱۱/۲ ساعت 12:03:45 برابر با 226,470 دویست و بیست و شش هزار و چهار صد و هفتاد ریال قیمت یورو 274,010 دویست و هفتاد و چهار هزار وده ریال قیمت پوند 326,200 سیصد و بیست و شش هزار و دویست ریال