قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ ساعت 12:02

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ ساعت 12:02:56 برابر با 251,840 دویست و پنجاه و یک هزار و هشت صد و چهل ریال قیمت یورو 304,310 سیصد و چهار هزار و سیصد و ده ریال قیمت پوند 363,310 سیصد و شصت و سه هزار و سیصد و ده ریال