قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ ساعت 12:02

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ ساعت 12:02:28 برابر با 250,446 دویست و پنجاه هزار و چهار صد و چهل و شش ریال قیمت یورو 303,010 سیصد و سه هزار وده ریال قیمت پوند 359,600 سیصد و پنجاه و نه هزار و ششصد ریال