قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ ساعت 11:56

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ ساعت 11:56:05 برابر با 249,760 دویست و چهل و نه هزار و هفتصد و شصت ریال قیمت یورو 302,600 سیصد و دو  هزار و ششصد ریال قیمت پوند 363,510 سیصد و شصت و سه هزار و پانصد و ده ریال