قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۱۱/۲۳ ساعت 12:10

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۱۱/۲۳ ساعت 12:10:18 برابر با 247,010 دویست و چهل و هفت هزار وده ریال قیمت یورو 299,400 دویست و نود و نه هزار و چهار صد ریال قیمت پوند 354,470 سیصد و پنجاه و چهار هزار و چهار صد و هفتاد ریال