قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ ساعت 12:49

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ ساعت 12:49:33 برابر با 237,010 دویست و سی و هفت هزار وده ریال قیمت یورو 285,410 دویست و هشتاد و پنج هزار و چهار صد و ده ریال قیمت پوند 341,560 سیصد و چهل و یک هزار و پانصد و شصت ریال