قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۱۱/۱ ساعت 12:06

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۱۱/۱ ساعت 12:06:30 برابر با 220,510 دویست و بیست هزار و پانصد و ده ریال قیمت یورو 265,500 دویست و شصت و پنج هزار و پانصد ریال قیمت پوند 312,010 سیصد و دوازده هزار وده ریال