قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ ساعت 11:56

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ ساعت 11:56:07 برابر با 239,190 دویست و سی و نه هزار و صد و نود ریال قیمت یورو 290,510 دویست و نود هزار و پانصد و ده ریال قیمت پوند 339,470 سیصد و سی و نه هزار و چهار صد و هفتاد ریال