قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۱۰/۵ ساعت 11:56

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۱۰/۵ ساعت 11:56:13 برابر با 258,980 دویست و پنجاه و هشت هزار و نه صد و هشتاد ریال قیمت یورو 315,930 سیصد و پانزده هزار و نه صد و سی ریال قیمت پوند 346,120 سیصد و چهل و شش هزار و صد و بیست ریال