قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۱۰/۴ ساعت 11:55

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۱۰/۴ ساعت 11:55:07 برابر با 257,820 دویست و پنجاه و هفت هزار و هشت صد و بیست ریال قیمت یورو 313,910 سیصد و سیزده هزار و نه صد و ده ریال قیمت پوند 346,270 سیصد و چهل و شش هزار و دویست و هفتاد ریال