قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۱۰/۳ ساعت 11:56

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۱۰/۳ ساعت 11:56:12 برابر با 256,820 دویست و پنجاه و شش هزار و هشت صد و بیست ریال قیمت یورو 308,401 سیصد و هشت هزار و چهار صد و یک ریال قیمت پوند 345,060 سیصد و چهل و پنج هزار وشصت ریال