قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت 12:20

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت 12:20:54 برابر با 211,890 دویست و یازده هزار و هشت صد و نود ریال قیمت یورو 256,970 دویست و پنجاه و شش هزار و نه صد و هفتاد ریال قیمت پوند 291,180 دویست و نود و یک هزار و صد و هشتاد ریال