قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ ساعت 12:13

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ ساعت 12:13:40 برابر با 246,940 دویست و چهل و شش هزار و نه صد و چهل ریال قیمت یورو 301,850 سیصد و یک هزار و هشت صد و پنجاه ریال قیمت پوند 341,170 سیصد و چهل و یک هزار و صد و هفتاد ریال